Defacto

Kataforeza jest jedną z najnowocześniejszych technologii stosowanych do nakładania powłoki lakierniczej na różnego rodzaju przedmiotach metalowych – w szczególności na detalach stalowych, ocynkowanych, aluminiowych oraz żeliwnych w celu zabezpieczenia antykorozyjnego. Polega ona na malowaniu zanurzeniowym z jednoczesnym przepływem prądu poprzez kąpiel farby wodorozcieńczalnej. Naładowane elektrycznie cząstki farby, poruszając się po liniach pola elektrycznego nakładają się na powierzchnię całego detalu, łącznie z miejscami niedostępnymi do pomalowania żadną inną metodą. Grubość powłoki zależna jest od zastosowanej wartości napięcia i czasu – waha się w przedziale od 10 do 50 mikronów. Powłoka KTL spełnia bardzo wysokie wymagania odpornościowe – potwierdzone wynikami testów przeprowadzonych w komorach solnych i w komorach klimatycznych – gdzie w agresywnych środowiskach przy obecności wilgoci, ciepła i soli przebywają nawet do 1000 godzin ( komora solna ). Ponadto powłoka ta charakteryzuje się wysokimi walorami estetycznymi a proces wytwarzania małą uciążliwością dla środowiska naturalnego, ze względu na proporcjonalnie niewielką ilość ścieków oraz małą emisję zanieczyszczeń lotnych podczas polimeryzacji. Jest także metodą bardzo wydajną co ma przełożenie na jej konkurencyjność w stosunku do innych metod. Jedyną słabą stroną jest szkodliwość działania na powłokę promieni UV, dlatego powierzchnie bezpośrednio narażone na ich działanie pokrywa się innymi technologiami ( malowanie proszkowe, malowanie natryskowe i inne ). 

W zakresie nakładania powłoki KTL oferujemy współpracę na dwóch niezależnych liniach:

Linia KTL nr 1

Nowa w pełni zautomatyzowana linia taktowa
( rok budowy 2019 )

Długość: 96 mb
Szerokość: 16 mb
Wysokość: 8,5 mb

Linia KTL nr 1

Parametry wsadu do wanien:)
Długość: 3500 mm
Szerokość: 900 mm
Wysokość: 1800 mm

Linia KTL nr 2

Nowa w pełni zautomatyzowana linia taktowa
( rok budowy 2007 )

Długość: 60 mb
Szerokość: 11 mb
Wysokość: 6,0 mb

Linia KTL nr 2

Parametry wsadu do wanien:)
Długość: 3000 mm
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1500 mm

Instalacje do malowania kataforetycznego – to linie technologiczne składające się z:

  • szeregu wanien przygotowania powierzchni – w tym aktywacji i fosforanowania cynkowego
  • wanny nakładania powłoki 
  • wanien ultrafiltratu
  • wanien wody demi
  • wanny odmuchu powietrzem
  • pieca polimeryzacji
  • transportu podwieszonego
pl_PLPolski