Defacto

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dotacja na kapitał obrotowy dla ZBIGNIEW SITEK PUH DE FACTO, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa: PIOR.03.04.00-30-0266/20-00

zawarta pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Koszt całkowity projektu: 364 878,45 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków UE: 364 878,45 PLN

pl_PLPolski