Defacto

Uruchomiony w połowie 2015 roku proces obróbki strumieniowo-ściernej ( śrutownica wirnikowa z podwieszanym system „Y” – typ PG 18×31 4TR 2 P 0,5 T produkcji włoskiego lidera COGEIM EUROPE ), przyczynił się bardzo znacząco do poszerzenia naszej oferty w zakresie pokrywania detali na naszych liniach kataforezy i na linii automatycznego malowania proszkowego. Czystość powierzchni odgrywa zasadnicze znaczenie dla jakości jak również trwałości powłok kataforetycznych i proszkowych. Zastosowanie obróbki strumieniowo ściernej umożliwia oddzielenie zanieczyszczeń, nalotów, starych powłok, rdzy, zendry i zgorzelin od materiału rodzimego. W zależności od stopnia przygotowania powierzchni PN-ISO 8501, chropowatości powierzchni PN-EN ISO 8503, specyfikacji Klienta oraz rodzaju oczyszczanych detali dobierane są odpowiednie parametry procesu wraz z doborem wielkości zastosowanego śrutu. Proces obróbki strumieniowo ściernej odbywa się w szczelnej komorze roboczej wyposażonej w cztery wirniki rzutowe. Zanieczyszczenia zgrubne po procesie obróbki są automatycznie odseparowane od nadającego się do ponownego użycia ścierniwa. Detale umieszczane są na specjalnych zawieszkach wprowadzanych do komory górnymi dwoma jezdnymi torami ( naprzemiennie ). Śrutownice tego typu znajdują zastosowanie w zakładach o szerokim profilu produkcji. Dzięki zainstalowaniu sterownika PLC opartego na oprogramowaniu firmy Siemens, operator ma możliwość szybkiej zmiany trybu pracy bez konieczności ręcznego wprowadzania ustawień.

Maksymalne gabaryty wsadu to:

Wysokość: 3100 mm
Szerokość: 1800 mm
Max udźwig: 500 kg

pl_PLPolski